Videos

 • ¿Quiénes somos los peruanos?

 • Los símbolos patrios

 • ¿Cómo aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales?

 • ¿Por qué votamos?

 • ¿Qué hablamos los peruanos?

 • ¿Los hombres y las mujeres tenemos las mismas oportunidades?

 • ¿Cómo funciona el Estado peruano?

 • La importancia del DNI

 • ¿Pikunataq Perú runakuna kachkanchik?

 • Unanchakuna rantiwanchik

 • ¿Imaynanpitaq allpa pachapi tiyaqninchikkunataqa sumaq llamkachisqata ruwasunchikman?

 • ¿Imanasqataq kllananchikqa?

 • ¿Imatataq Peru runakunaqa rimanchik?

 • ¿Perú suyupiqa warmi qarikuna kaqlla aypayniyuqmi?

 • ¿Imaynataq Perú suyu kamachiq llamkan?

 • DNIypa may chanin

 • ¿Pikunan Perú suyu runakuna kanchis?

 • Ñuqanchispaq unanchayninchiskuna

 • ¿Imaynatan pachamamapi imaymana kaqkunata kawsayninchikpaq chanincharisunman?

 • ¿Imaraykun umalliqkunata akllanchis?

 • ¿Ima simikunatan Perú suyu runakuna rimanchis?

 • ¿Qharikunapas warmikunapas chaninchasqa kawsayniyuqchu perú suyupi kanku?

 • ¿Imaynatataq peru mama suyupi umalliqkunaq puririynin?

 • DNI riqsichikuq qillqa allin chaninchaynin

 • ¿Khitinakatansa piruwanu jaqixa?

 • ¿Kuna uñanchanakasa Piru suyusaru uñt’ayi?

 • ¿Kunjamasa pachamamana utjiripa chiqaparu apnaqsna?

 • ¿Kunatsa chhijllapxtana?

 • ¿Kunsa arsupxtanxa piruwanu jaqinakaxa?

 • ¿Piru suyuna chachasa warmisa kikpa yäqatätati?

 • ¿Kunjamasa piruwanu p’iqt’irinakaxa t’aqjataxa?

 • DNI ukana wakisitapa

 • ¿Yáa áinaji peruanotish?

 • Íina iwaintamin áinauk

 • ¿Wajúk kuitamkaiya takamainaita inií nigki náami najaneaku aina nusha?

 • ¿Wágka etégnawa apúsh?

 • ¿Perú áidautish wají chícham chicháu áinaji?

 • ¿Perunmash Aishmag nuwajaish betekaikasaik atukmi timauk aina?

 • ¿Wajúk tákaawa Peruano Aantus atií timawa dusha?

 • DNI pegkegji

 • ¿Jaoka akantajeitari aperoanoti?

 • Shiyakakobenteri jaoka akantajeita

 • ¿Jaoka akanteari aayeteri kametsa kantashiyetachari añinkaripe?

 • ¿Paita ajokabentantariri?

 • ¿Imonkarabakajeita antaberentsipeki shirampari jero tsinanepe anampiki Perú?

 • ¿Jaoka okanta ojibabentei jibabentirori anampi peroano?

 • Okoasanotantari DNI

 • ¿Tsoabomein iki peruanonbo?

 • Noa jan jishtiakabo

 • ¿Jawekeska axonmei Jiwibo itan yoinabo jakon non akin ati iki?

 • ¿Jawe kopiki non potakanai?

 • ¿Peruanoboki jawekestatibo yoyo ikanai?

 • ¿Peruainki benbobo itan ainbobo jaton ati jawekibo senenbireski?

 • ¿Jawekeskatiki teetai Estado peruano?

 • DNI noa jayatara jakon iki